Paylaşılan Sınır Uzunluğuna Göre Sıralama

22.457 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 1.384.688.986
1
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
22.408 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 142.122.776
2
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
16.145 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 208.846.892
3
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
13.888 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 1.296.834.042
4
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
13.364 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 18.744.548
5
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
12.048 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 329.256.465
6
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
11.968 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 44.694.198
7
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
10.481 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 85.281.024
8
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
8.893 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 35.881.659
9
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
8.082 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.103.428
10
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
7.908 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 18.429.893
11
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
7.801 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 17.925.262
12
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
7.257 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 207.862.518
13
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
7.252 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 11.306.341
14
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
7.062 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 31.331.228
15
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.893 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 30.023.709
16
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.819 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 43.120.843
17
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.734 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 41.657.488
18
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.672 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 48.168.996
19
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.522 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 55.622.506
20
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.406 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 15.833.116
21
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.043 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 16.445.079
22
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
6.018 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.204.581
23
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.987 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 34.940.837
24
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.925 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 108.386.391
25
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.920 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.745.062
26
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.894 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 83.024.745
27
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.834 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 19.866.231
28
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.673 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 68.615.858
29
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.618 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 43.952.299
30
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.369 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 30.355.880
31
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.274 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 7.234.171
32
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.267 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 31.689.176
33
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.244 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 55.380.210
34
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.018 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 25.640.965
35
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.008 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.062.021
36
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
5.002 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.840.429
37
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.783 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 27.233.789
38
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.655 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 7.025.763
39
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.616 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 97.040.334
40
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.573 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.849.296
41
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.477 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 203.452.505
42
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.413 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 159.453.001
43
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.389 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 125.959.205
44
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.347 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.249.104
45
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.339 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 6.754.507
46
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.272 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 33.091.113
47
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.220 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.533.224
48
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.161 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 55.451.343
49
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.158 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.411.012
50
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.130 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 8.604.882
51
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
4.072 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 67.364.357
52
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.809 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 40.194.216
53
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.694 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 80.457.737
54
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.599 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 9.527.543
55
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.458 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 26.260.582
56
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.457 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 48.397.527
57
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.261 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.119.036
58
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.229 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 14.030.368
59
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
3.159 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 29.717.587
60
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.958 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 262.787.403
61
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.845 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 38.420.687
62
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.844 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 21.457.116
63
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.816 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 81.257.239
64
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.742 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 31.809.660
65
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.729 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 40.853.749
66
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.612 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 99.413.317
67
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.566 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.372.191
68
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.563 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.537.364
69
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.530 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 16.449.519
70
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.524 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 8.793.370
71
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.468 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.046.516
72
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.420 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 28.102.471
73
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.385 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 11.259.029
74
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.363 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 19.454.263
75
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
morocco

Fas

2.363 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 34.314.130
76
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.322 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 7.078.110
77
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.237 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 4.270.480
78
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.237 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 16.498.502
79
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.211 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.040.995
80
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.106 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 9.825.704
81
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
2.046 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.686.269
82
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.953 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 49.331.076
83
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.907 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 597.927
84
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.885 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.437.720
85
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.836 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 62.246.674
86
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.814 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 4.926.087
87
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.806 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 7.057.504
88
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.770 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 8.292.809
89
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.744 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.458.413
90
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.667 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 16.581.273
91
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.667 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 4.809.768
92
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.607 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 25.381.085
93
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.601 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 28.667.230
94
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.591 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.369.299
95
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.587 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.445.040
96
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.575 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 9.182.766
97
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.570 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.038.217
98
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.561 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.494.116
99
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.545 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.793.284
100
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.543 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.849.891
101
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.495 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 11.516.189
102
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.370 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 1.923.559
103
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.297 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 11.570.762
104
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.253 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 6.085.213
105
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.224 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.355.493
106
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.211 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.102.126
107
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.136 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 766.397
108
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.110 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.761.523
109
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.093 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 6.312.212
110
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.068 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 8.424.904
111
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.066 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 9.701.315
112
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
1.053 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 17.151.228
113
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
838 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.118.945
114
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
691 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.057.220
115
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
687 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 3.800.644
116
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
680 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 614.249
117
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
657 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 1.244.288
118
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
590 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 6.187.271
119
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
484 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 6.100.075
120
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
475 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.916.467
121
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
443 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 65.105.246
122
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
443 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.068.050
123
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
376 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 10.298.756
124
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
237 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 51.418.097
125
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
140 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.809.502
126
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
87 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 2.363.569
127
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
29 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 11.116.396
128
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 5.995.991
129
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 126.168.156
130
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 105.893.381
131
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 22.576.592
132
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 1.422.659
133
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 4.545.627
134
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 23.470.145
135
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 25.683.610
136
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0
0 Km uzunluğunda paylaşılan sınırları bulunmaktadır
Nüfus: 23.545.963
137
bg
(Covid-19) Toplam Hasta : 0
(Covid-19) Toplam Ölüm : 0
(Covid-19) İyileşen Hasta : 0